روش جدید بازیافت شیمیایی پلاستیک‌ها

بازیافت شیمیایی پلاستیک‌

مقیاس فعلی تولید کیسه‌ها و قطعات پلاستیکی و همچنین معضلات کوتاه‌مدت و درازمدت ناشی از انواع روش‌های دفع زباله، برای بازیافت شیمیایی پلیمر یک فرصت مغفول مانده ایجاد نموده است. کاتالیستی پشت سر هم (Tandem) که دارای پلاتین با ساپورت آلومینا است که در پژوهشی به‌منظور تبدیل پلی‌اتیلن به وکس یا روغن استفاده‌شده است. این آزمایش بدون حضور حلال یا مولکول هیدروژن انجام‌شده است. محصولات اصلی این فرایند آلکیل ارماتیک­های زنجیره بلند و آلکیل نفتِن­های ارزشمند با حدود 30 عدد کربن در زنجیره اصلی هستند. با توجه به این‌که دو واکنش گرمازای hydrogenolysis (شکست پیوند هیدروژن-هیدروژن و هیدروژن-کربن) و واکنش گرماگیر ایجاد حلقه؛ به‌صورت هم‌زمان باعث ایجاد تعادل ترمودینامیکی شده و دمای تعادلی در 280 درجه سانتی‌گراد حاصل می‌گردد. این روش نشان می‌دهد که چگونه پلی­الفین­های زائد می‌توانند ماده اولیه مناسبی برای تولید محصولات هیدروکربن مولکولی باشند.

در فرایندهای سنتی در دمای 500 تا 600 درجه سانتی‌گراد یک محصول به نام BTX (بنزن-تولوئن-زایلن) تولید می‌نماید که پس از فرایند آلکیلاسیون به یک آلکیل بنزن خطی تبدیل می­شود. اما در فرایند معرفی‌شده در این مقاله در یک مرحله محصول نهایی از ضایعات پلی‌اتیلن تولید می‌گردد.