خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت فناوری های پلیمری پویش

یکی از حلقه های مفقوده اصلی در صنعت بازیافت مواد پلیمری تامین کیفیت و استانداردهای مورد نظر مشتری به صورت پایدار و تضمین شده می باشد. با توجه به اینکه ایده شکل گیری شرکت فناوری های پلیمری پویش برطرف کردن این نقیصه مهم در صنعت بازیافت مواد پلیمری بوده است، این شرکت از ابتدا بنا را بر ساخت و تجهیز یک آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت مواد پلیمری و استفاده از متخصصان ماهر و با سابقه در این زمینه گذاشت. در همین راستا می توان ادعا نمود که آزمایشگاه پویش در حال حاضر کاملترین آزمایشگاه در نوع خود در صنعت تولید مواد بازیافتی می باشد. استفاده از تجربه متخصصان با سابقه و تجهیزات آزمایشگاه شرکت پویش را قادر ساخته است محصولی با کیفیت و استاندارد را مطابق برگه اطلاعات فنی به مشتریان خود عرضه کند. از طرف دیگر این شرکت قادر است کلیه مواد اولیه ورودی را به صورت کامل آنالیز و از ورود مواد اولیه بی کیفیت به کارخانه جلوگیری کند.

آنالیز حرارتی (DSC)

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی یا Differential Scanning Calorimetry از پیشرفته ترین روش ها جهت تعیین هویت مواد پلیمری می باشد. در این روش زیر ساختار و خواص مرتبط با آن با استفاده از تجزیه حرارتی مورد بررسی قرار می گیرد و در آن تغییرات ظرفیت حرارتی مواد به عنوان تابعی از دما اندازه گیری می گردد. اختلاف انرژی لازم جهت ثابت نگهداشتن دما در نمونه های شاهد و مجهول منجر به رسم نموداری می گردد که پیک های آن نشاندهنده دمای ذوب و انجماد نمونه پلیمری است. از آنجا که این دما برای هر پلیمر مقدار مشخصی است با این روش می توان هویت نمونه مجهول را با دقت بالایی تعیین کرد. با توجه به مشکلات رایج در زمینه وجود ناخالصی در مواد اولیه اولیه صنعت بازیافت، شرکت فناوری های پلیمری پویش با استفاده از تجهیزات مدرن و متخصصان پلیمر اقدام به انجام این آزمون بر روی نمونه مواد اولیه ورودی و محصولات تولیدی خود می نماید. برای انجام این آزمون از روش استاندارد ASTM D3418 استفاده می گردد.

شاخص جریان مذاب (MFI)

آیکی از روش های سریع برای شناسایی خواص پلیمرها استفاده از تست شاخص جریان مذاب یا Melt Flow Index می باشد. این شاخص نمایانگر بزرگی دانسیته مولکول های پلیمر که به صورت روانی مذاب پلیمری بیان می گردد. داده خروجی در این تست بر مبنای وزن خروجی در یک مقیاس ثابت زمانی 10 دقیقه ای می باشد. شرایط آزمون برای مواد مختلف بر مبنای استانداردهای مورد استفاده متفاوت می باشد. شرکت فناوری های پلیمری پویش با بهره مندی تجهیزات پیشرفته و دقیق و بر مبنای استاندارد ASTM D1238 به اندازه گیری این شاخص مهم و کنترل مواد اولیه ورودی، کنترل تولید و محصول نهایی می پردازد.

استحکام کششی (Tensile Strength)

مقاومت مواد مختلف در برابر پارگی بر اثر کشش یا اعمال نیرو در یک جهت مشخص از مهمترین و پر کاربردترین خواصی است که قابلیت های عملیاتی و کاربردی قطعات نهایی را مشخص می کند. نیروی کشش بر واحد سطح اعمال شده و به صورت تنش کششی و بر مبنای MPa بیان می گردد. حداکثر تنش لازم جهت گسیختگی یک ماده به صورت استحکام کششی در نقطه شکست یا پارگی (Tensile at Break) بیان می گردد. همچنین حداکثر تنشی که در صورت برداشته شدن از روی نمونه دیگر رفتار الاستیک یا برگشت به حالت اولیه اتفاق نمی افتد استحکام کششی در نقطه تسلیم (Tensile at Yield) نامیده می شود. آزمایشگاه شرکت فناوری های پلیمری پویش با استفاده از یکی از پیشرفته ترین دستگاه های آزمون کشش به اندازه گیری این پارامتر بر مبنای استاندارد ASTM D638 به اندازه گیری این شاخص در خصوص محصولات تولیدی خود می پردازد.

مدول خمشی (Flexural Modulus)

این آزمون یکی از راه های مقاومت مواد در برابر تغییر شکل در راستای اعمال فشار عمودی را استحکام خمشی می نامند. برای اندازه گیری این شاخص از روش های بارگذاری سه نقطه ای، چهار نقطه ای، تیر بلند یکسر ثابت و دیگر روش های مشابه استفاده می گردد. آزمایشگاه شرکت فناوری های پلیمری پویش با اندازه گیری این شاخص و گزارش آن به مشتری بر اساس استاندارد ASTM D638 در راستای تحقق هدف تضمین کیفیت و تولید محصولات بر پایه دانش مهندسی پلیمر گام بر میدارد.

استحکام ضربه (Impact Strength)

این آزمون یکی از راه های اصلی جهت تعیین چقرمگی مواد پلیمری است به طوری که نشان می دهند یک پلیمر چه مقدار انرژی ضربه ای را قبل از شکست می تواند در خود ذخیره کند. اگر مقدار انرژی مذکور کم باشد نشان دهنده این است که مواد شکننده و ترد رفتار می کند و در هنگام طراحی قطعه ساخته شده با آن باید به حساسیت بالا نسبت به ضربه توجه نمود. در مقابل اگر مقدار انرژی جذب شده بالا باشد نشان دهنده نرمی و انعطاف پذیری یا اصطلاحا ضربه پذیری و چقرمگی مواد است. متداول ترین روش های روش های آزمون ضربه می توان به دو روش آیزود (Izod) و چارپی (Charpy) اشاره کرد. خروجی آزمون بر مبنای KJ/m2 یا J/m بیان می گردد. آزمایشگاه شرکت فناوری های پلیمری پویش با بهره مندی از دستگاه آزمون استحکام ضربه و با استفاده از روش استاندارد ASTM D256 اقدام به ثبت و کنترل پارامتر مذکور در محصولات تولیدی خود می نماید.

مقدار پرکننده (Filler Content)

تعیین خلوص مواد پلیمری و تعیین مقدار پرکننده های غیر پلیمری از مهمترین نیازهای یک آزمایشگاه در کارخانه تولید کننده مواد پلیمری است. این آزمون طبق استاندارد ASTM D5630 و با استفاده از کوره انجام می پذیرد. بسته به نوع مواد و نوع پرکننده شرایط زمانی و دمایی تنظیم و داده خروجی درصد استفاده از پرکننده را در فرمول مواد مشخص می کند. شرکت فناوری های پلیمری پویش با استفاده از این تجهیز اقدام به کنترل خلوص مواد اولیه ورودی و همچنین سنجش دقت در فرمولاسیون محصول تولیدی می نماید.