دستاوردها

  • اولین شرکت بازیافت مواد پلیمری با مجوز محیط‌زیست
  • اولین شرکت بازیافت مستقر در پارک‌های علم و فناوری
  • اولین شرکت با رویکرد مهندسی و تضمین کیفیت در صنعت بازیافت مواد پلیمری
  • استفاده از نیروهای جوان، تحصیلکرده و دارای سابقه مفید اجرایی در حوزه صنعت پلیمر
  • برخورداری از امکانات آزمایشگاهی کامل در زمینه کنترل کیفیت مواد پلیمری
  • طراحی و ساخت خط مکانیزه بازیافت مواد پلیمری به صورت اختصاصی، بهینه شده و ارتقا یافته
  • اولین شرکت صادرکننده عمده مواد پلیمری بازیافتی به بازار کشورهای منطقه آسیای میانه

افتخارات